Pohotovost

Pohotostní služba slouží k zajištění péče o pacienta, který se nachází v ohrožení života ( úraz nebo náhlé závažné zhoršení zdravotního stavu).

Mimo ordinační hodiny není na klinice nikdo přítomen, takže je nezbytně nutná telefonická domluva - telef. číslo: 602 836 716

Za službu se účtuje pohotovostní příplatek 50% - 100% ( dle okolností) z ceny úkonu.